Kosten

Verzekerde (ZPM) en onverzekerde zorg

Vanaf 2022 geldt dat de psychologische zorg binnen het Zorgprestatiemodel (ZPM) valt en vergoed wordt vanuit basisverzekering. De praktijk heeft voor 2022 met alle zorgverzekeraars die vallen onder de labels van Menzis, Achmea, VGZ, CZ, ASR, DSW, ONVZ, Eno en Zorg en Zekerheid een contract afgesloten. Op de zorgwijzer vindt u een overzicht van alle zorgverzekeraars en labels die eronder vallen. De behandeling wordt per gesprek rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht. Daarbij gelden de tarieven die met uw verzekeraar overeenkomen zijn. De NZA heeft maximumtarieven vastgesteld. Contractueel is vastgelegd welk percentage hiervan per verzekeraar vergoed wordt, dit verschilt dus per verzekeraar. Houdt u er rekening mee dat uw eigen risico wordt aangesproken.

De gesprekken worden binnen het nieuwe ZPM als diagnostiek- of als behandelsessies in rekening gebracht. De eerste 2 tot 4 gesprekken (intakefase) valt onder het diagnostiektarief. De verdere gesprekken vallen onder het behandelingstarief. Er wordt ook onderscheid gemaakt op basis van tijd. Er zijn tarieven van 5, 15, 30, 45, 75, 90 en 120 minuten. De tarieven die in rekening gebracht worden horen bij de setting ambulant, vrijgevestigde met een kwaliteitsstatuut, regiebehandelaar GZ-psycholoog BIG geregistreerd. De tijd die voor u in de agenda is ingepland is de tijd die in rekening wordt gebracht. Mocht het verschil tussen de ingeplande en werkelijke tijd groter zijn (met een marge van 15 minuten) dan wordt dat in de agenda aangepast. Dit geldt voor zowel gesprekken als (beeld)bellen. De indirecte tijd (b.v. verslaglegging, vragenlijsten) is in het tarief meegenomen.

Onverzekerde zorg en coaching

Behandeling van Onverzekerde Zorg (OVP) zoals werk- en relatieproblemen, aanpassingsstoornissen en hulpvragen bij psychische klachten op eigen initiatief (zonder dat er sprake is van een psychische stoornis) dient u zelf te betalen. Dit gaat niet ten laste van uw eigen risico. U krijgt per gesprek een factuur waarop OVP staat vermeld. Het basistarief is € 117,- (gesprek 45 minuten). Wanneer de werkgever de behandeling rechtstreeks betaalt is er sprake van een dienst en valt het onder coaching. Het tarief (2022) is dan € 141,57 (inclusief 21% BTW).

Psychologen Praktijk Appingedam hanteert de volgende betalingsvoorwaarden.

Contactgegevens

Psychologen Praktijk Appingedam
Stadshaven 23
9902 DA, Appingedam
Telefoonnummer : 06 21 42 82 57
E-mail : info@psychologenpraktijkappingedam.nl